Laadunhallintajärjestelmä

HPP-Tekniikka Oy:n laadunhallintajärjestelmä on luotu takaamaan asiakkaan tyytyväisyys yrityksen tarjoamiin työsuorituksiin. Toimivan järjestelmän avulla taataan yrityksen kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Laadunhallintajärjestelmä on yrityksen toiminnan kehittämisen väline ja se on ohjenuorana yrityksen kaikessa toiminnassa.

Laadunhallintajärjestelmä koostuu seuraavista osista:

 • Laatukäsikirja
 • Työmaan laatusuunnitelma
 • Muut laatudokumentit

Laadunhallintajärjestelmä on HPP-Tekniikka Oy:ssä noudatettavien toimintatapojen ja menettelyohjeiden kuvaus. Siihen kuuluvia asiakirjoja ei sisällytetä urakka-asiakirjoihin ilman erillistä sopimusta. Urakkasopimukseen liitetään urakkakohtaisesti laadittu työ- ja laadunvarmistussuunnitelma.

Laatupolitiikka

Laatuajattelu on välttämätön ja tärkeä osa nykyaikaista yritystoimintaa. HPP-Tekniikka Oy:n toiminnassa tyytyväinen asiakas on keskeisellä sijalla. Pyrimme asiakassuhteissamme pitkäjänteisyyteen nimenomaan onnistuneiden lopputulosten kautta.

Toimiminen laadunhallintajärjestelmän mukaisesti edellyttää suunnitelmallisuutta työn tai projektin alkumetreiltä alkaen. Ennen jokaisen työn aloittamista tehdään perusteellinen kartoitus tehtävästä työstä, sen kestosta ja työvaiheista. Projektin edetessä tehdyn työn laatua valvotaan ja sitä dokumentoidaan yrityksen käytössä olevilla vakiintuneilla lomakkeilla. Tavoitteena on tehdä työ kerralla oikein.

Ensiarvoiseen laatuun pyrkiminen on yrityksen keskeisin tavoite, ja tämän mahdollistaa ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta. Siksi henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen panostetaan.

Noudatamme Tiehallinnon sillankorjausohjeita eli SILKO-ohjeistoa. Oman laadunhallintajärjestelmämme ohella noudatamme Maarakentajan työmaakansion (Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry) antamia ohjeita.

Petri Painilainen
toimitusjohtaja

Laatukäsikirja

Laatukäsikirja on kuvaus HPP-Tekniikka Oy:n toimintatavoista. Se sisältää yksityiskohtaiset tiedot yrityksen organisaatiosta, kuvailee yrityksen laadunvarmistusprosessia sekä sisäisiä auditointeja. Tämän lisäksi käsikirja kertoo, miten yrityksen liiketoiminta sekä laadunvarmistus hoidetaan ja johdetaan urakoiden eri vaiheissa. Käsikirja sisältää myös tarvittavat yrityksen perustiedot, tarkan kuvauksen erikoisosaamisesta, markkina-alueet sekä muut yrityksen työssään noudattamat ohjeistukset.

Laatukäsikirja koostuu seuraavista osista:

 • Johdanto
 • Yrityksen laatupolitiikka
 • Yrityksen laadunhallintajärjestelmän rakenne
 • Yrityksen organisaatio
 • Laadunvarmistusprosessi ja sen ylläpito
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja laatujohtaminen
 • Hallinto ja henkilöstö
 • Markkinointi
 • Tarjoustoiminta
 • Sopimukset, hankinnat
 • Kalusto
 • Työmaan hallinta
 • Työmaan kulku
 • Takuu
 • Asiakaspalaute

Ensiarvoiseen laatuun pyrkiminen on yrityksen keskeisin tavoite - ainoastaan laadukas onnistunut lopputulos takaa ne pitkäjänteiset asiakassuhteet, joista yrityksemme tunnetaan.

Työmaan laatusuunnitelma

Työmaan laatusuunnitelmassa kuvataan HPP-Tekniikka Oy:n laadunhallintajärjestelmän mukaiset menettelytavat sillankorjaus- tai korjausurakan suorittamisessa. Tavoitteena on tilaajan urakalle asettamien laatuvaatimusten täyttyminen ja työn kunnollinen läpivienti laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Toimiminen laadunhallintajärjestelmän mukaisesti edellyttää suunnitelmallisuutta työn tai projektin alkumetreiltä alkaen. Ennen jokaisen työn aloittamista tehdään perusteellinen kartoitus tehtävästä työstä, sen kestosta ja työvaiheista. Projektin edetessä työn laatua valvotaan ja siitä dokumentoidaan. Tavoitteena on tehdä työ kerralla oikein.

Noudatamme Tiehallinnon sillankorjausohjeita eli SILKO-ohjeistoa. Laadunhallintajärjestelmässämme mainitsemattomien seikkojen osalta noudatamme Maarakentajan työmaakansion (Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry) antamia ohjeita.

Laatusuunnitelma koostuu seuraavista osista:

 • Projektitiedot
 • Urakan organisaatio
 • Riskikartoitus
 • Tuotannon suunnittelu
 • Alihankkijat ja materiaali
 • Tiedonkulku sekä yhteistyö
 • Laadunvarmistus
 • Poikkeamat
 • Urakan luovutus

Ensiarvoiseen laatuun pyrkiminen on yrityksen keskeisin tavoite - ainoastaan laadukas onnistunut lopputulos takaa ne pitkäjänteiset asiakassuhteet, joista yrityksemme tunnetaan.

Muut laatudokumentit

Muut laatudokumentit ovat valmiiksi laadittuja lomakkeita (esim. työ- ja laadunvarmistussuunnitelma), joilla todennetaan yrityksen laatuperiaatteiden mukainen toiminta. Muut laatudokumentit sisältävät myös mm. RALA-pätevyystodistuksen ja referenssiluettelon.

Laatudokumentit koostuu seuraavista osista:

HPP-Tekniikka Oy

 • Referenssiluettelo
 • Henkilöstö- ja kalustoluettelo
 • Toimittajarekisteri
 • Yrityksen sisäinen auditointi, asialista
 • Laadunhallintajärjestelmän katselmus, asialista
 • AAA-Certificate (Dun & Bradstreet)
 • Todistus vakuutuksen voimassaolosta
 • Ennakkoperintärekisteriote
 • Todistus veroveloista
 • LEL-todistus

Esimerkkilomakkeet

 • Työ- ja laadunvarmistussuunnitelma
 • Tartuntalujuuspöytäkirja
 • Poraus- ja injektointipöytäkirja
 • Injektointipöytäkirja
 • Eristysolosuhderaportti
 • Epoksityö

Lomakepohjat

 • Työ- ja laadunvarmistussuunnitelma
 • Tartuntalujuuspöytäkirja
 • Poikkeamaraportti
 • Sillan laaturaportti
 • Asiakaspalaute
 • Työtiedotus

Ensiarvoiseen laatuun pyrkiminen on yrityksen keskeisin tavoite - ainoastaan laadukas onnistunut lopputulos takaa ne pitkäjänteiset asiakassuhteet, joista yrityksemme tunnetaan.

Kerro meistä kavereillesi