Laadunvalvontajärjestelmä takaa lopputulosten korkean tason

Laadunhallintajärjestelmä

HPP-Tekniikka Oy:n laadunhallintajärjestelmä on luotu takaamaan asiakkaan tyytyväisyys yrityksen tarjoamiin työsuorituksiin. Toimivan järjestelmän avulla taataan yrityksen kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Laadunhallintajärjestelmä on yrityksen toiminnan kehittämisen väline ja se on ohjenuorana yrityksen kaikessa toiminnassa.

Laadunhallintajärjestelmä koostuu seuraavista osista:

  • Laatukäsikirja
  • Työmaan laatusuunnitelma
  • Muut laatudokumentit

Laadunhallintajärjestelmä on HPP-Tekniikka Oy:ssä noudatettavien toimintatapojen ja menettelyohjeiden kuvaus. Siihen kuuluvia asiakirjoja ei sisällytetä urakka-asiakirjoihin ilman erillistä sopimusta. Urakkasopimukseen liitetään urakkakohtaisesti laadittu työ- ja laadunvarmistussuunnitelma.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 1Jaa